Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2015

00:22
2917 b388
Reposted fromorendasophie orendasophie
00:22
2911 7f8e 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
00:22
2906 a4f4 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
00:20
0013 924b 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
00:20
0011 a6b6
Reposted fromorendasophie orendasophie
00:20
0005 8baa 500
Reposted fromorendasophie orendasophie
00:20
1863 8ced 500

lilylilymine:

was thinking about this last night. this one goes out to all my friends with screaming orange cats.

00:18
8679 e9dc
Reposted fromorendasophie orendasophie
zabojczeswiatelko
00:18
Mam gram kokainy, ale nie mam odpowiedniego towarzystwa do zażycia.
— Witkacy w liście do Brunona Schulza.
Reposted from1923 1923 viapl pl
zabojczeswiatelko
00:18
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Mój mąż mnie nie wyrucha. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
zabojczeswiatelko
00:17
6562 b4db 500
"Podchodzę do tego z dystansem, po prostu." ~ Ja.
zabojczeswiatelko
00:17
Zbyt często do życia budzi nas dopiero jakaś tragedia. Nie musisz czekać do Sylwestra, żeby zacząć od nowa.
— Regina Brett "Jesteś cudem"
Reposted fromnivea nivea viadrunkmetalgirl drunkmetalgirl
zabojczeswiatelko
00:15
5929 f239
Reposted fromaknatazs aknatazs viadrunkmetalgirl drunkmetalgirl
zabojczeswiatelko
00:15
zabojczeswiatelko
00:14
4433 2ecd 500
zabojczeswiatelko
00:14

(...)

chodzę i robię fotografie oczami

chodzę i nic nie robię, pałętam się, tęsknię.

Ból zęba i ból serca jednocześnie.

— Świetlicki, niedziela
Reposted fromnaiwna naiwna viadrunkmetalgirl drunkmetalgirl
zabojczeswiatelko
00:14
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viadrunkmetalgirl drunkmetalgirl
zabojczeswiatelko
00:13

Do tego zamówiłem sałatkę z kurczakiem, a dostałem samą sałatę.
Reposted fromSardion Sardion viapl pl
zabojczeswiatelko
00:11
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viarudosci rudosci
zabojczeswiatelko
00:11
2246 31be 500
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl